Sản phẩm

Sensor

Mã sản phẩm : KT5W-2P1116D
Danh mục : Sản phẩm
Thương hiệu : Sick

Sensor Sick:

ID: 1026538

Model: KT5W-2P1116D

Thông số kỹ thuật: DC out 10...30V; 100mA, class 2, 55oC

Made in Germany

Những sản phẩm tương tự