Sản phẩm

Incremental Encoders

Mã sản phẩm : DFS60E-BEEL00200
Danh mục : Sản phẩm
Thương hiệu : Sick

Encoder Sick:

ID: 1038280

Model: DFS60E-BEEL00200

Thông số kỹ thuật: lines 200; 10-32VDC; Driver HTL

Made in Germany

Những sản phẩm tương tự