Sản phẩm

Gear pump

Mã sản phẩm : BT3 BZ 0BK 51
Danh mục : Sản phẩm
Thương hiệu : Kracht

Gear pump Kracht:

Serial No: 1707103380

Model: BT3 BZ 0BK 51

Thông số kỹ thuật: 8 bar, 100-750 rpm, 76mm2/s

Made in Germany

Những sản phẩm tương tự